Showing all 10 results


Máy biến thế hàn là loại máy biến áp xoay chiều có từ thông tản lớn và bộ tự cảm riêng. Trong quá trình nung chảy kim loại khi hàn thì cần phải cung cấp một nguồn nhiệt nên dòng thứ cấp phải lớn. Số vòng dây của cuộn sơ cấp trong máy biến áp nhiều hơn so với số vòng dây của cuộn thứ cấp.

0914 52 89 89